De passie voor mijn vak en jongeren

In 2016 kwam ik Teach for Belgium tegen op een jobbeurs en ik was meteen verkocht. Ik herinner mij nog het warme en bevestigende gevoel dat zei: “Doe dit, dit is voor jou!”. De wervers van Teach for Belgium straalden dat ook zelf uit. Ik heb mijn ingenieursopleiding heel graag gedaan, maar miste vaak het sociale aspect in mijn wetenschappelijke studies. Bovendien droomde ik er als kind stiekem van om ooit les te kunnen geven. Dat verlangen is nooit weggegaan. Teach for Belgium heeft mij de kans gegeven om zowel aan de slag te gaan met mijn wetenschappelijke basis, als mijn persoonlijke vaardigheden als leerkracht te ontwikkelen. Ze helpen mij groeien tot een leerkracht in het grootstedelijk onderwijs, wat toch in enkele vlakken verschilt met de school waar ik zelf les heb gevolgd.

IMG_3481.jpg

Het is altijd een verlangen geweest om les te geven op een manier waar ik leerlingen echt warm kon maken en motiveren voor het vak. Teach for Belgium focust op het motiverend lesgeven aan jongeren en begeleidt jonge leerkrachten hierin om dat te leren. Ik geloof hier echt in, omdat ik zelf merk dat er vaak heel wat op de leerlingen afkomt en dat de maatschappij vaak (niet onontkoombaar) hoge en hare eisen stelt op relatief jonge leeftijden. Motivatie is op dat moment een belangrijke sleutel. Op basis van dit wist ik dat Teach for Belgium iets voor mij was.

Mijn geliefde Wiskunde is het vak dat ik met veel passie geef in mijn Antwerpse school, mede omdat ik indertijd zelf het geluk had om inspirerende lesgevers op school gehad hebben, onder meer voor dat vak, maar ook daarbuiten. Ik sta in de derde graad en geef dus les aan leerlingen die op het punt staan om de school te verlaten. Ik ontmoet veel leerlingen die al voor het einde willen afhaken of wensten dat ze nog niet in “de grote wereld” terecht zouden komen. Daarom wil ik graag een persoon zijn die deze jongeren een duw in de rug geeft, hen helpt met moeilijkheden of struikelblokken en bevestigt dat ze goed zijn in de dingen die ze doen. Dat is voor mij een van de mooiste opdrachten die ik heb binnen mijn job. Ook het zuiver doel van onderwijs (zelf kennis opdoen en deze daarna delen om iemands kennis op zijn of haar beurt te vergroten) vind ik een fantastisch concept.

De Summer Training  van Teach for Belgium was een lastige, maar fantastische tijd. We hebben als team van jonge leerkrachten vijf weken intensief met elkaar gespendeerd, zijn zo dicht naar elkaar toegegroeid en hebben mede daardoor nog veel contact met elkaar. Veel van deze gesprekken gaan over hoe we de werkmethoden kunnen aanpassen, hoe we bepaalde concepten eenvoudig kunnen uitleggen, … Alles draait rond hetzelfde doel: hoe kunnen we de leerling zich goed laten voelen op school en in onze les, hen motiveren en elke keer opnieuw verwonderd laten staan tot waartoe ze zelf in staat zijn. Als ze dat dan kunnen meenemen in hun latere leven, is dat een mooie opdracht geweest.

Leerlingen zijn soms bruut en lastig, maar die situaties geven de mogelijkheid om dieper te graven in bepaalde problematieken, waaruit ikzelf en zij veel kunnen leren.

Mijn eerste schooljaar was niet meteen gemakkelijk. Qua klasmanagement had ik heel wat te leren. Bovendien had ik geen didactische achtergrond. Gelukkig had ik naast mij ook een hele groep warme collega’s, waar ik mijn hart regelmatig kon uitstorten en die mij op verschillende momenten met goede raad en een schouderklop erdoor hielpen. Naarmate de tijd vorderde, verliep mijn parcours ook vlotter. De leerlingen accepteerden mij na een tijd en het wederzijds respect groeide in de meeste klassen. Tot op de dag vandaag hou ik ontzettend van mijn job. Leerlingen zijn soms bruut en lastig, maar die situaties geven de mogelijkheid om dieper te graven in bepaalde problematieken, waaruit ikzelf en zij veel kunnen leren. De school blijft een leerschool, zowel voor de leerlingen als mezelf. Elke dag leer ik nieuwe dingen bij.

De voldoening die ik krijg als ik kleine dingen kan bereiken met de leerlingen en iemand wat verwondering en bevestiging in zijn of haar eigen kunnen, weegt zoveel meer op dan de momenten dat het minder gaat. Het is iets heel bijzonders, dat onderwijs, maar het heeft mij in elk geval meer dan ooit overtuigd: dit is voor mij het neusje van de zalm. Daarbij heb ik dan ook nog het voorrecht om twee jaar professioneel begeleid te worden door Teach for Belgium, waardoor ik meer en meer gevormd wordt tot een leerkracht die zijn leerlingen meer en meer kan bemoedigen en motiveren om op een positieve manier verder te gaan in zijn of haar schoolcarrière.

IMG_3531

Onlangs zei een leerling tegen mij: “Meneer, ik hoop dat ik later mijn werk even graag doe zoals u dat lijkt te doen.”. Mijn oprechte antwoord was dat ik hem dat inderdaad van harte toewens. Het is goed om een missie te hebben in het leven, iets wat richting geeft, zodat je weet waarom je iets doet. In mijn geval is het dan om jongeren dingen aan te leren die hen kunnen helpen om nieuwe stappen te zetten in het leven. Hen het gevoel van verwondering geven en hen zelf verwonderd laten zijn over waartoe ze in staat zijn, zijn de hoofdredenen waarom ik dit doe. Hierbij ben ik enorm dankbaar voor de begeleiding, vorming, expertise en mentorschap van Teach for Belgium. Ik besef dat het zowel bijdraagt tot mijn rol als leerkracht, als mijn persoonlijke groei.

Nick, Master Industriële Ingenieurswetenschappen, nu leerkracht Wiskunde in Antwerpen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s