Summer Academy samengevat

Linde, Sven & Toon schreven onderstaande tekst
over hun Summer Academy 2018.

Summer Academy! Dat was boeiend en vermoeiend, ergens tegenaan lopen en opnieuw proberen. Proberen, proberen, proberen. En zo werd er veel bijgeleerd, zowel door de leerlingen als door ons. De Summer Academy was ook veel fun, bijvoorbeeld tijdens de namiddagactiviteiten.

“Voor mijn namiddagactiviteit deed ik een laddercompetitie met allerlei sportieve spelen. Het was enorm aangenaam om ondertussen met de leerlingen te praten over hun leven. Ze hebben fantastische verhalen te vertellen! Het deed me ook zoveel deugd om op het einde van de activiteit bedankingen te krijgen van de leerlingen!”, zegt Toon.

Twee weken lang wisten we onze dagen goed te vullen: In de voormiddag vonden de lessen plaats, in de namiddag waren we druk in de weer met lesvoorbereidingen, feedback geven, ervaringen en tips uitwisselen, … De werklast was vaak groot, want de volgende dag moest je opnieuw voor die klassen staan met boeiende lessen die de hele groep uitdagen. Linde vertelt, “Als ik kijk naar hoeveel stress ik tijdens de Summer Institute had om mijn eerste tien minuten les te geven aan de andere deelnemers, ben ik ervan versteld dat ik nu vier uur aan een stuk voor klassen sta. En dat soms zelfs zonder tijd te hebben om iedere les grondig voor te bereiden.”

foto184

“Daarnaast is het ook leuk om de leerlingen beter te leren kennen, en te kunnen inschatten wie je met wie kan koppelen voor oefeningen. Het is een hele uitdaging om te differentiëren, maar het is des te fijn om te merken dat het lukt om aangepaste oefeningen te voorzien voor de verschillende niveaus.”

Toon: “Ik heb dat ook ervaren toen ik mijn klas leerde om met vectoren te rekenen. Toen ik aan dat onderdeel begon, begrepen ze er letterlijk niets van. Als het dan op het einde van de les lukt om vrij moeilijke oefeningen te geven, brengt dat een lach op je gezicht.”

foto190

In het lesgeven kwamen we ook regelmatig onszelf tegen. “De Summer Academy zorgde voor gemengde ervaringen: Ik kwam alles tegen, van een aandachtige klas, over een klas die in slaap valt, tot een klas waar ik mijn geduld verlies door het aanhoudende gebabbel.”, vertelt Sven. “Tegelijk deed het me wel deugd toen één van mijn meest kritische leerlingen in de laatste les de volgende vraag stelde: “Meneer, kan je geen les komen geven in mijn school? Mijn leerkrachten zijn veel te stijf, die gebruiken zo geen humor in lessen…”.”

Ook in de les van Linde kwamen dergelijke hartverwarmende momenten voor. Bij de vraag “Wat is jullie droom?” was er één antwoord dat luidde: “Dat over heel de werld verede zijn en een groote voetballer word”, inclusief schattige schrijffouten. Linde: “Laat ons hopen dat die dromen werkelijkheid mogen worden. Het is belangrijk om zo te mogen dromen, maar minstens even belangrijk om te beseffen dat ze het zelf kunnen waarmaken met voldoende inzet en doorzettingsvermogen.”

We hopen daaraan te kunnen bijdragen in ons loopbaan als leerkracht.

foto164.jpg

Linde geeft momenteel les in Brussel, Toon in Zaventem en Sven in Antwerpen-Kiel. Ze zijn alledrie leerkrachten Wetenschappen.

Lees meer over de zomeropleiding en
Summer Academy op onze website.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s