Van toerist naar lerende leerkracht

De weg naar leerkracht is een lange weg, een avontuur van hoogtepunten en baaldagen. Vorig jaar startte ik als nieuwe leerkracht in KA Antwerpen. Terugkijkend naar afgelopen jaar, heb ik als leerkracht 3 belangrijke stappen gezet:

Een Toerist

Ik gaf les aan de tweede en derde graad. Veel van deze leerlingen zaten al lang op deze school. De meeste leerlingen hadden dan ook een duidelijke routine opgebouwd en wisten perfect hoe de school draait. Ook mijn collega-leerkrachten kenden elkaar en de schoolstructuur. Als nieuwe leerkracht begaf ik me op nieuw terrein en moest ik nog alles ontdekken. Eigenlijk voelde ik mij de eerste weken als een toerist. Toerist zijn in een vreemd land is een fantastische belevenis, maar ik besefte dat ik me snel moest integreren als ik meer wou bereiken !

Van Toerist naar Wannabe

Natuurlijk deed ik mijn uiterste best om de ideale leerkracht te zijn en haalde ik vooral mijn inspiratie uit nieuwe onderwijsmethodes zoals differentiatie, expertwerk, project gebaseerd leren. Didactische werkvormen waar je al tijdens je lerarenopleiding in wordt ondergedompeld.

Ik probeerde mijn lessen zo vernieuwend mogelijk te maken en dacht dat ik echt goed bezig was. Helaas, de resultaten bij mijn leerlingen en dus hun leerrendement bleven erg zwak. Er moest iets gebeuren.

De Lerende Leerkracht

Ik ging op zoek naar alternatieven en stelde vast dat een startende leerkracht samen met de klas moet groeien in het innoverend onderwijs. Klasmanagement, de evolutie van je professionele identiteit en het gebruik van activerende werkvormen gaan hand in hand. Een startende leerkracht moet zich innoverend onderwijs geleidelijk aan kunnen eigen maken en zijn tijd hiervoor nemen.

foto72

Het voelt fantastisch om een lerende leerkracht te zijn. Dan kan je bewuster experimenteren en jezelf ontplooien, terwijl het leerrendement van de leerlingen centraal blijft.  Met de recente aandacht naar aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten kunnen we alleen maar hopen dat startende leerkrachten sneller lerende onderwijzers worden. Een goede aanvangsbegeleiding kan niet vroeg genoeg beginnen. Idealiter worden leerkrachten eind augustus al gefaciliteerd om de eerste lessen voor te bereiden. Specifieke startdagen met opleidingen, coaching, klasafspraken, instructies voor klasmanagement kunnen zowel  startende als ervaren leerkrachten hierbij helpen.

Leerkrachten -starters of niet- zijn geïnspireerde mensen en misschien zelfs idealisten. Ze halen hun energie uit hoop. We moeten ze verder ondersteunen zodat ze blijven hopen een lerende leerkracht te kunnen zijn.

Dag, Master Biologie, nu leerkracht Wetenschappen in Antwerpen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s