Boost je vaardigheden

Een master Wiskunde, wat nu?

Het onderwijs was misschien niet mijn eerste keuze, maar ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze voor Teach for Belgium. Na het behalen van mijn master Wiskunde aan de universiteit van Antwerpen in 2016 werkte ik als softwareontwikkelaar. Mijn plannen veranderden toen ik Teach for Belgium leerde kennen. In september 2017 startte ik in het Leiderschapsontwikkelingsprogramma van Teach for Belgium en ik behaalde terwijl ook mijn lerarendiploma.

De keuze voor Teach for Belgium was snel gemaakt. Zowel de inzet op het ontwikkelen van mijn soft skills als de persoonlijke en concrete begeleiding bij het lesgeven zijn enkele van de mooie diensten die Teach for Belgium te bieden heeft. Al bij mijn eerste bezoek aan de website en gesprekken met de recruiters was ik aangenaam verrast door de ambitie die Teach for Belgium aan de dag legt. Zowel voor zichzelf als voor de leerkrachten die deelnemen aan het programma durft Teach for Belgium veeleisend te zijn en ambitieuze doelen te zetten.

Boost je vaardigheden

Het “leerkracht-zijn” is voor mij de voldoening die je krijgt wanneer je iemand iets bijleert en een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving en aan de groei van leerlingen. De coaching van Teach for Belgium heeft ervoor gezorgd dat ik de sociale vaardigheden die bij het lerarenberoep horen, enorm heb kunnen ontwikkelen. Dankzij het leerproces van Teach for Belgium heb ik in korte tijd geleerd om een constructieve werkrelatie op te bouwen met leerlingen en collega’s, doelgericht te communiceren en meningsverschillen niet uit de weg te gaan maar te benoemen en naar een manier te zoeken om er mee om te gaan.

Twee jaar leerkracht zijn in een grootstedelijke context heeft me, meer dan mijn studie of andere jobs, gevormd als persoon.

Ik ben nu geen leerkracht meer, maar ik heb het onderwijs ook niet losgelaten. Momenteel werk ik als data-analist/beleidsmedewerker bij AHOVOKS, één van de agentschappen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.  Ik ben als Alumni van het programma nog steeds betrokken bij Teach for Belgium. Mijn droom is om een onderwijssysteem te zien waarbij wordt ingezet op zelfkennis. Ik denk dat er nu enorme hoeveelheden talent verloren gaan omdat jongeren (en volwassenen) door omstandigheden nooit de vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen die aansluiten bij hun talenten. Daarom moeten we ons blijven inzetten voor meer gelijke kansen!

Artikel door Lotte Lenaerts. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s